Follow

Uslovi korišćenja

Verzija važi od: 16. maja 2018.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju obavezujući ugovor između Vas i platforme PressReader. U pitanju su izuzetno ozbiljne stvari. Ukoliko se nalazite u Sjevernoj Americi, termini PressReader ili mi označavaju kompaniju PressReader Inc.; ako se nalazite negdje drugdje u svijetu, pomenuti termini označavaju PressReader International Limited. Uslovi korišćenja se odnose na Vaše korišćenje svih usluga i servisa koje Vam PressReader stavlja na raspolaganje, bez obzira na vid korišćenja usluge – bilo putem kupovine ili korišćenja jednog izdanja publikacije ili pretplate, probnog perioda ili sponzorisanog pristupa. Uslovi korišćenja se takođe odnose na pristup besplatnim funkcijama PressReader usluga. Korišćenjem usluga koje pruža PressReader – uključujući bilo koji PressReader sajt (u daljem tekstu: sajtovi), uključujući stranice koje se nalaze na sajtovima pressreader.com, pressdisplay.com ili library.pressdisplay.com, kao bilo koju verziju mobilne aplikacije PressReader, koja je dostupna putem prodavnica mobilnih aplikacija (u daljem tekstu: aplikacija) – pristajete da Vas obavezuju Uslovi korišćenja, koji uključuju i našu Politiku privatnosti i Ugovor o softverskoj licenci. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, preporučujemo Vam da ne koristite naše usluge. Na primjer, ne bi trebalo da koristite naše sajtove, aplikaciju niti druge PressReader servise.  Ako uprkos tome odlučite da koristite pomenute sajtove, aplikaciju ili druge usluge, shvatićemo to kao da ste dali trajni pristanak na ove Uslove korišćenja, uključujući sve izmjene koje kasnije mogu da se pojave u njima.

 1. PressReader usluge

Putem sajtova i aplikacije, PressReader pruža veliki broj funkcija i karakteristika (onih zabavnih stvari koje su poznate i pod nazivom „usluge“) koje Vam omogućavaju pristup, čitanje, upotrebu i komentarisanje sadržaja za koje PressReader posjeduje licencu izdavača ili nosilaca autorskih prava (u daljem tekstu: publikacije, koje čine dio usluga).  Odlično je! Takođe, ne zaboravite da se PressReader usluge – uključujući publikacije – realizuju u elektronskom obliku (dobro došli u budućnost, drugari).

 

 1. Registrovani nalozi

Pojedine usluge su dostupne samo ako registrujete nalog (u daljem tekstu: registrovani nalog). Da biste imali registrovani nalog, morate da imate najmanje 13 godina (16 ili više u slučaju da imate prebivalište u Evropskoj uniji, u zavisnosti od zakonskih propisa koji važe na Vašoj lokaciji). U slučaju da ste mlađi od pomenute magične brojke, potrebno je da dostavite platformi PressReader pismenu saglasnost roditelja ili staratelja na adresu [@]pressreader.com zajedno sa pristankom roditelja ili staratelja na ove Uslove korišćenja kako biste mogli da napravite registrovani nalog.

Vi snosite odgovornost za održavanje tačnih podataka na nalogu. To podrazumijeva Vašu geografsku lokaciju i podatke za naplatu (gdje je potrebno). Takođe snosite odgovornost za povjerljivost lozinke, kao i svega što radite u vezi sa uslugama putem kojih koristite registrovani nalog.

Postoji mogućnost da ćemo Vam tražiti da nam date lične podatke u vezi sa registrovanim nalogom. Takođe postoji mogućnost da odlučite da pružite i druge lične podatke. Izuzetno je važno da pročitate našu Politiku privatnosti, zato što ona objašnjava na koji način prikupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke. U slučaju da imate pitanja ili nedoumice, uvijek možete da nam se obratite na care[@]pressreader.com.

 

 1. PressReader kupovina pojedinačnih brojeva, pretplate, probni periodi, sponzorisani pristup i poklon brojevi (u daljem tekstu zajednički: PressReader proizvodi, koji čine deo usluga)

 

(a) Kupovina pojedinačnih brojeva

PressReader Vam omogućava da kupite pojedinačne brojeve publikacija koje volite, a to nazivamo „kupovina pojedinačnog broja“ (znamo, mnogo je originalno). Pristup kupljenom pojedinačnom broju koji ste preuzeli imate dok ga ne izbrišete sa uređaja. Broj je Vaš zauvijek (*postoje određena ograničenja).

(b) Pretplate

Pojedine usluge – uključujući pristup određenim publikacijama – u ponudi su samo za korisnike koji imaju pretplatu (u daljem tekstu: pretplata). Pretplate možemo da Vam ponudimo direktno putem sajtova ili aplikacije ili možemo da se udružimo sa hotelima, avio-kompanijama, maloprodajnim objektima, telekomunikacionim operaterima, sponzorima javnih događaja, izdavačima i drugim dobavljačima usluga (u daljem tekstu: partneri) da bismo Vam ponudili pretplatu sa popustom. Posle otkazivanja ili isteka pretplate više nemate pristup uslugama i publikacijama koje su dio pretplate. I dalje ćete imati pristup funkcijama i publikacijama koje nudimo besplatno na sajtovima i u aplikaciji. Takođe ćete i dalje imati pristup svim izdanjima publikacija koje ste preuzeli pre otkazivanja ili isteka pretplate.

(c) Probni period

 U sklopu promocije možete da dobijete pretplatu na usluge na vremenski ograničen probni period (u daljem tekstu: probni period). Tokom probnog perioda dobićete pristup svim funkcijama i publikacijama koje su dio pretplate prije kupovine pretplate. Poslije probnog perioda, pretplata se automatski obnavlja kao mjesečni paket. U slučaju da ne želite da obnovite korišćenje, možete samo da promijenite pretplatu (prije kraja probnog perioda) u „pripejd“ ili da se obratite Korisničkom centru da biste dogovorili otkazivanje www.PressReader.com/Care

(d) Sponzorisani pristup

Ponekad sarađujemo sa partnerima da bismo Vam omogućili vremenski ograničenu pretplatu na usluge (u daljem tekstu: sponzorisani pristup). Sponzorisani pristup je isto kao da imate pretplatu. Dok je aktivan, imate pristup svim uslugama i publikacijama koje su dio pretplate. Kad se završi, više nećete imati pristup navedenim uslugama i publikacijama, osim ako ne pređete na plaćenu pretplatu ili ako Vam drugi partner ne odobri sponzorisani pristup. Blago Vama.

(e) Poklon brojevi

Povremeno sarađujemo sa partnerima kako bismo Vam jednokratno poklonili neki broj publikacije, što sponzoriše partner (u daljem tekstu: poklon-broj). Pristup je ograničen samo na poklon-broj, ali i dalje možete da pristupite besplatnim funkcijama i publikacijama koje PressReader nudi na sajtovima i u aplikaciji. Kada ga preuzmete, možete da zadržite svoj poklon broj koliko god želite, dok ga ne izbrišete.

(f) Uslovi korišćenja mogu da se razlikuju

Uslovi korišćenja Vašeg PressReader proizvoda mogu da se razlikuju od onih za druge proizvode. Što to znači? Na primjer, može da se promijeni to da li je potreban registrovan nalog da bi se koristile pojedine funkcije usluga, trajanje Vašeg pristupa uslugama koje idu samo uz pretplatu, broj publikacija koje mogu da se pregledaju ili preuzmu ili broj uređaja na kojima imate pristup uslugama koje idu samo uz pretplatu. U slučaju da imate pitanja na ovu temu, pošaljite nam imejl na care [@] pressreader [.] com.

 

 1. PressReader partneri

Vaš pristup PressReader proizvodu može da sponzoriše neki partner. Prihvatanjem i korišćenjem PressReader proizvoda koji sponzoriše partner, saglasni ste sa tim da partner nije Vaš pružalac usluga u vezi sa uslugama. To znači da između Vas i partnera ne postoji nikakav ugovor o uslugama i da partner ne snosi odgovornost prema Vama u vezi sa Vašim sponzorisanim pristupom. Ovi Uslovi korišćenja – uključujući Politiku privatnosti i Ugovor o softverskoj licenci – predstavljaju jedine ugovore koji se odnose na Vaše korišćenje PressReader usluga. U svakom slučaju. Ne postoji nikakav podrazumijevani ugovor niti sporazum između Vas i partnera koji je sponzorisao Vaš pristup. Partnersko sponzorstvo PressReader proizvoda ne predstavlja partnerstvo niti zajedničko ulaganje između kompanije PressReader i partnera.

 

 1. Vaša odgovornost

Bez obzira na to da li imate registrovani nalog i na to koji PressReader proizvod koristite, PressReader Vam pruža usluge samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Dakle, molimo Vas da ne pokušavate da prodajete sadržaj. Usluge ste dužni da koristite u skladu sa lokalnim zakonima i prihvatate da ih ne koristite u jurisdikcijama u kojima to lokalni zakonski propisi zabranjuju. Bez ograničavanja ovih Uslova korišćenja, takođe ste dužni da poštujete sljedeće:

(a) Prilozi

Možemo da Vam omogućimo da pomoću usluga objavljujete poruke i sadržaje, komunicirate sa kompanijom PressReader i drugim korisnicima, dijelite sadržaje i otpremate datoteke, dokumente, linkove i druge materijale (u daljem tekstu zajednički: prilozi). U stvari, želimo da to radite. Samo imajte u vidu da prilikom korišćenja usluga – uključujući i kada dijelite priloge – prihvatate da sljedeće stvari nijesu dozvoljene:

Ograničavanje i sprječavanje drugih korisnika da koriste ili uživaju u uslugama;

Ometanje i pokušaji ometanja rada sajtova i aplikacije kompanije PressReader;

Radnje koje – po slobodnoj procjeni kompanije PressReader – dovode do nerazumno ili nesrazmerno velikog opterećenja PressReader servisne infrastrukture;

Objavljivanje i prenošenje prijetećih, zlostavljačkih, klevetničkih, uvrjedljivih, opscenih, vulgarnih, pornografskih, nepristojnih i neprikladnih informacija bilo koje vrste, uključujući – bez ograničenja – priloge koji predstavljaju ili podstiču ponašanje koje bi bilo krivično djelo, koje bi dovelo do zakonske odgovornosti bilo kog lica ili koje bi na neki drugi način predstavljalo kršenje lokalnih, državnih, pokrajinskih, nacionalnih ili međunarodnih zakona ili propisa;

Objavljivanje i prenošenje priloga, uključujući – bez ograničenja – članke, slike, priče, softver i druge materijale koji krše ili ugrožavaju prava drugih, uključujući materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti ili prava na lično ime i lik ili koji je zaštićen pravima na intelektualnu svojinu, uključujući – bez ograničenja – autorska prava, patente, poslovne tajne, zaštitni znakove i druga svojinska prava, kao i izvedena djela u vezi sa njima, bez prethodnog pribavljanja saglasnosti od vlasnika ili nosioca prava;

Objavljivanje i prenošenje priloga koji promovišu rasizam, predrasude, mržnju ili fizičko povrjeđivanje bilo koje vrste prema bilo kojoj grupi ili pojedincu, koji mogu da budu štetni za maloljetnike, koji uznemiravaju ili zagovaraju uznemiravanje drugih lica, koji pružaju materijal koji eksploatiše osobe mlađe od 18 godina na seksualan ili nasilan način, koji pružaju instruktivne informacije o nezakonitim aktivnostima, uključujući – bez ograničenja – nezakonitu proizvodnju i kupovinu oružja;

Objavljivanje i dijeljenje priloga koji od drugih korisnika traže lozinke ili lične identifikacione informacije za komercijalne ili nezakonite namjene;

Objavljivanje i prenošenje priloga koji sadrže viruse ili druge štetne komponente ili pružaju ili stvaraju računarske viruse;

Objavljivanje i prenošenje neželjene pošte, lančanih pisama, netražene masovne pošte i bezvrijedne pošte; korišćenje usluga u komercijalne svrhe, uključujući – bez ograničenja – objavljivanje, otpremanje ili prenošenje priloga koji sadrže oglase, koji su dio komercijalnih aktivnosti i/ili prodaje i koji uključuju takmičenja, nagradne igre, trampu, oglašavanje i/ili piramidalne šeme.

Objavljivanjem i otpremanjem priloga pomoću usluga dajete nam dozvolu da pomenute priloge hostujemo na neodređeno vrijeme. U zakonskom smislu, to znači da nam dajete besplatnu, trajnu, neekskluzivnu, neopozivu i neograničenu svjetsku licencu za korišćenje, reprodukciju, skladištenje, prilagođavanje, prevođenje, modifikovanje, izradu izvedenih djela, prenos, distribuciju, javno izvođenje i prikazivanje navedenih priloga u bilo koju svrhu (u daljem tekstu: prava), kao i za podlicenciranje neograničenog prava trećim licima na ostvarivanje bilo kog prava. Saglasni ste da se odričete svih moralnih prava na priloge koje dijelite preko platforme PressReader i pristajete da javne informacije sa Vašeg registrovanog naloga, uključujući – bez ograničenja – Vaš nadimak i fotografiju, budu prikazane kao informacije autora priloga, tamo gde je primjenjivo. Uobičajene stvari koje svuda važe za komentare i objave. Takođe pristajete na otkrivanje i/ili prikazivanje navedenih informacija i svih drugih informacija koje se pojavljuju u prilozima ili su povezane sa njima. Potvrđujete i slažete se da PressReader nije odgovoran za potencijalan gubitak, štetu ili oštećenje Vaših priloga. Takođe potvrđujete i slažete se da se prilozi nikada ne smatraju povjerljivima.

PressReader može da pregleda priloge prije nego što budu objavljene i može da odbije da ih objavi. Konačna odluka je na nama. Tamo gdje je primjenjivo, izdavač publikacije ili drugog sadržaja predstavljenog kao dio usluga (u daljem tekstu: dobavljač sadržaja) na koji se odnosi Vaš prilog – na primjer, kada je Vaš prilog komentar na sadržaj koji pruža dobavljač sadržaja – takođe može da pregleda prilog prije nego što bude objavljen i da ovlasti PressReader da odbije objavljivanje priloga. PressReader i – tamo gde je primjenjivo – dobavljači sadržaja zadržavaju pravo, po sopstvenom nahođenju, da uređuju i uklanjaju priloge iz bilo kog razloga, bez obzira da li prilog krši Uslove korišćenja.

Ni PressReader, ni dobavljači sadržaja nijesu odgovorni za sadržaj priloga. Tu odgovornost snosite Vi kao autor. Prilozi predstavljaju stavove i mišljenja osobe (osoba) koja objavljuje prilog i ne predstavljaju stavove niti mišljenja kompanije PressReader, dobavljača sadržaja niti povezanih autora i izdavača. PressReader nema nikakvu obavezu da razmatra žalbe u vezi sa prilozima. Međutim, PressReader i dobavljači sadržaja mogu – po sopstvenom nahođenju – da razmatraju žalbe i preduzimaju korake koje smatraju odgovarajućim u datim okolnostima, uključujući – bez ograničenja – uklanjanje uvrjedljive komunikacije iz usluga i ukidanje prava autora priloga na pristup i korišćenje usluga (ili bilo kog dijela usluga).

(b) Prekomjerno i nerazumno korišćenje

U slučaju da je Vaše korišćenje usluga – uključujući dijeljenje priloga – po sopstvenom nahođenju kompanije PressReader prekomjerno i nerazumno, postoji mogućnost da suspendujemo ili ograničimo Vaše korišćenje usluga ili bilo koje njihove funkcije. To uključuje Vaše objavljivanje i dijeljenje priloga, na bilo koji period za koji utvrdimo da je adekvatan. Takođe možemo da raskinemo sporazum sa Vama u skladu sa Uslovima korišćenja. PressReader može – ali nije dužan – da Vas kontaktira u vezi sa prekomjernim ili nerazumnim korišćenjem usluga prije nego što preduzme korake koje smatra odgovarajućim u skladu sa Uslovima korišćenja.

„Prekomjerno i nerazumno korišćenje“ uključuje bez ograničenja:

 U vezi sa ličnim pretplatama – uključujući probni period i sponzorisani pristup – pristup i preuzimanje (ako je dostupno) više od 200 brojeva publikacije ili publikacija po korisniku u datom mjesecu, kao i objavljivanje i dijeljenje više od 20 članaka iz publikacija po korisniku u datom mjesecu;

U vezi sa korporativnim pretplatama, pristup i preuzimanje (ako je dostupno) više od 500 brojeva publikacije ili publikacija po korisniku u datom mjesecu, kao i objavljivanje i dijeljenje više od 100 članaka iz publikacija po korisniku u datom mjesecu; ili

U vezi sa profesionalnim pretplatama, pristup i preuzimanje (ako je dostupno) više od 1000 brojeva publikacije ili publikacija po korisniku u datom mjesecu, kao i objavljivanje i dijeljenje više od 200 članaka iz publikacija po korisniku u datom mjesecu; ili

(c) Bodovi za pretplatu

Kada kupite ili dobijete pretplatu, dobijate određeni broj bodova. Svaki bod Vam omogućava da pročitate ili preuzmete jedan broj većine dostupnih publikacija, kao i da koristite sve funkcije povezane sa Vašom pretplatom. Kada se bod iskoristi, publikacija može ponovo da se pregleda bez dodatnih bodova. U zavisnosti od pretplate, stari brojevi određenih publikacija mogu da Vam budu stavljeni na raspolaganje uz određena ograničenja. Svi neiskorišćeni bodovi ističu na datum isteka pretplate i ne mogu da se prenesu niti prebace na buduće periode pretplate (na primer, u okviru mesečne pretplate, neiskorišćeni bodovi iz jednog meseca ne mogu da se prebace na naredni mjesec), pa Vas savjetujemo da ih iskoristite.

 

 1. Izmjene usluga/Uslova korišćenja

Ove uslove možemo slobodno da mijenjamo. PressReader može u svakom trenutku da unese privremene ili trajne izmjene, modifikacije i ažuriranja karakteristika usluga, uključujući – bez ograničenja – ove Uslove korišćenja, uslove i karakteristike PressReader proizvoda, publikacija, priloga i drugog sadržaja dostupnog u korišćenju usluga, cijene, sate dostupnosti, kao i opremu i softver koji su Vam potrebni za pristup uslugama (u daljem tekstu: izmjene), uz mogućnost da Vas obavijesti ili ne obavijesti. Slažete se da PressReader ne snosi odgovornost prema Vama niti trećim licima za bilo koju izmjenu i da Vaše dalje korišćenje usluga znači da prihvatate izmjene. PressReader takođe može da nametne ograničenja određenih funkcijama i uslugama i da Vam ograniči pristup uslugama ili njihovim dijelovima, bez obavještenja ili odgovornosti prema Vama ili trećim licima.

 

 1. Intelektualna svojina

Mi ili naši izdavački partneri posjedujemo prava intelektualne svojine nad uslugama. Usluge (uključujući – bez ograničenja – sajtove, aplikaciju i publikacije) sadrže materijal zaštićen autorskim pravima, zaštićene žigove i druge svojinske informacije. Bez ograničavanja opsega prava intelektualne svojine kompanije PressReader ili bilo kog trećeg lica, prihvatate da PressReader i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine nad (i) sadržajem koji je obuhvaćen publikacijama; (ii) uslugama i sadržajem koji se u njima nalazi; (iii) selekcijom, koordinacijom i uređenjem sajta, aplikacije i publikacija sadržanih u njima; i (iv) zaštitnim žigovima koji se koriste u vezi sa uslugama. Publikacije ne smiju da se modifikuju, podvrgavaju inverznom inženjeringu, redistribuiraju, prodaju, javno prikazuju, licenciraju, iznajmljuju ili na drugi način ustupaju trećim licima niti da se komercijalno eksploatišu. Ne dajemo Vam nikakve dozvole, ni izričite ni podrazumijevane, za intelektualnu svojinu kompanije PressReader i naših davalaca licence, osim ako to nije izričito odobreno u ovom ugovoru.

 

 1. Sadržaj treće strane

Mi samo distribuiramo sadržaj i nismo odgovorni za njegove poruke. PressReader nije izdavač sadržaja koji dobavljaju treće strane i koji su Vam dostupni u okviru usluga (uključujući – bez ograničenja – publikacije) i nema nikakvu uređivačku kontrolu nad pomenutim sadržajem. Sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude i druge informacije ili sadržaji koje izraze ili stave na raspolaganje treće strane –uključujući iste u publikacijama koje se nude putem naših usluga – pripadaju povezanim autorima i izdavačima, a ne kompaniji PressReader. Ni PressReader ni treće strane koje pružaju informacije ne garantuju tačnost, pravovremenu dostupnost, potpunost i korisnost sadržaja. Ni pod kojim okolnostima ne snosimo odgovornost za gubitke ili štetu uzrokovanu Vašim oslanjanjem na informacije dobijene putem usluga. Usluge mogu da sadrže linkove do drugih internet stranica i resursa trećih strana. Ne snosimo odgovornost ni za dostupnost navedenih spoljnih resursa ni za njihov sadržaj.

 

 1. Praćenje

Želimo da radimo ovo kako treba. Imamo slobodu – ali ne i obavezu – da pratimo usluge: (i) kako bismo utvrdili usaglašenost sa ovim ugovorom i svim operativnim pravilima koja je odredio PressReader; i (ii) kako bismo ispoštovali zakone, propise ili ovlašćene zvanične zahtjeve državnih institucija. Bez ograničavanja prethodno navedenog, imamo pravo da uklonimo sadržaj za koji prema sopstvenom nahođenju smatramo da krši ove Uslove korišćenja ili koji je na drugi način neprikladan ili suprotan obavezama davalaca licence kompanije PressReader.

 

 1. Naknade, obračun i plaćanje

(a) Pretplate

PressReader može da naplaćuje naknade u vezi sa pretplatama. Prihvatate da platite sve važeće naknade u vezi sa pretplatom, ili kreditnom karticom ili drugim načinom plaćanja koji PressReader trenutno prihvata, uključujući – tamo gdje je moguće – izbor da platite svoju pretplatu kao stavku na računu koji Vam ispostavi neki partner (u daljem tekstu pojedinačno: način plaćanja).

 

(b) Konverzija valuta i pripadajuće naknade

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu konverziju valuta ili dodatne naknade. Kada kupite pretplatu, PressReader Vam naplaćuje cijenu u prikazanoj valuti. Ukoliko Vaša finansijska institucija konvertuje iznos kupovine u Vašu lokalnu valutu, krajnja cijena može da se promijeni u zavisnosti od deviznog kursa.  Vaša finansijska institucija može da Vam naplati naknadu za ovu uslugu. PressReader nije odgovoran ni za kakve naknade koje Vaša finansijska institucija naplaćuje za obavljanje konverzije valuta, za eventualnu razliku u cijeni koja može da nastane usljed kursnih razlika, kao ni za eventualne promjene u kursu.

 

(c) Izmjene načina plaćanja i nedovoljno sredstava

Informacije o izmjenama izabranog načina plaćanja nalaze se na care.pressreader.com. Obavezno vodite računa o tome da Vaši načini plaćanja sačuvani na platformi PressReader budu ažurni. Vi snosite odgovornost za sve eventualne troškove usljed nedovoljnih sredstava i druge troškove, uključujući trošak za povraćaj sredstava, koje pretrpimo u vezi sa obradom plaćanja na Vašem nalogu. Naplative naknade za nedovoljno sredstava za odbijene, istekle ili na drugi način neprihvaćene metode plaćanja iznose 30 CAD ako Vam pretplatu obezbjeđuje PressReader Inc. i 20 EUR ako Vam pretplatu obezbjeđuje PressReader International Limited. U suštini, treba da obavezno vodite računa o tome da ažurirate način plaćanja svaki put kada je to potrebno.

 

(d) Automatsko obnavljanje, otkazivanje i povraćaj sredstava

Pretplata se automatski obnavlja posle datuma isteka. Međutim, možete da otkažete pretplatu u svakom trenutku. Ne garantujemo da ćete imati pravo na povraćaj sredstava za pretplatu ako odlučite da je otkažete. Srazmjerni povraćaj neiskorišćenog dijela aktuelne pretplate jeste moguć u određenim okolnostima po slobodnoj procjeni kompanije PressReader, ali u većini slučajeva se može pretpostaviti da je kupovina usluga konačna.

 1. Odricanje od odgovornosti

Razumijete i prihvatate sljedeće:

(a) usluge koristite na sopstveni rizik;

(b) usluge se pružaju „u viđenom stanju“ i „tamo gdje su dostupne“ bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumijevanih, uključujući – bez ograničenja – garancije vlasništva, poštovanja autorskih prava, neometanja, tačnosti podataka, tačnosti prevoda, dostupnosti, pravovremenosti, mogućnosti prodaje i adekvatnosti za određenu namjenu, osim onih garancija koje se podrazumijevaju i koje nije moguće isključiti, ograničiti niti izmijeniti prema važećem zakonu;

(c) bez ograničavanja prethodno navedenog, ni PressReader ni sa njim povezani subjekti, davaoci licence, partneri i agenti ne garantuju da će usluge biti neprekidne, blagovremene ili bez grešaka, niti daju bilo kakve garancije u pogledu rezultata koji se mogu dobiti korišćenjem usluga ili u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili sadržaja bilo kojih informacija, usluga ili roba pruženih u vezi sa uslugama;

(d) Vi snosite isključivu odgovornost za dobijanje i održavanje pouzdane internet konekcije, obično preko nezavisnog dobavljača internet usluga, a za koje PressReader nije odgovoran niti će izvršiti povraćaj sredstava usljed nemogućnosti povezivanja sa sajtovima ili aplikacijom, ili pregledanja publikacija ili korišćenja usluga; i

(e) publikacije, prilozi i drugi sadržaj koji Vam je dostupan putem usluga služi samo u svrhe zabave i na njih se ne treba oslanjati. Ni PressReader, ni s njim povezani subjekti, davaoci licence i agenti ne izražavaju nikakve tvrdnje koje se tiču prikladnosti, tačnosti, pouzdanosti, korisnosti, potpunosti i blagovremenosti pomenutih publikacija, priloga i drugog sadržaja koji Vam je dostupan putem usluga.

 

 1. Ograničena odgovornost

Ne snosimo odgovornost za Vaše korišćenje ili zloupotrebu usluga. U najvećoj mjeri koju dozvoljava važeći zakon, PressReader i sa njim povezani subjekti, davaoci licence, dobavljači sadržaja, partneri i agenti ni u kom slučaju nijesu odgovorni za bilo kakvu štetu, uključujući – bez ograničenja – direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu i posljedičnu (uključujući bez ograničenja gubitak zarade) niti za kaznenu naknadu štete nastalu usljed Vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluga.

Prihvatate sljedeće: (i) odredbe ovog odjeljka se primenjuju na sav sadržaj koji Vam je dostupan putem usluga; i (ii) PressReader nije odgovoran za klevetničko, uvrjedljivo ili nezakonito ponašanje trećih lica, uključujući – bez ograničenja – davaoce licence, partnere i korisnike platforme PressReader, kao i da Vi u potpunosti snosite rizik od štete zbog prethodno navedenog.

Ukupna odgovornost kompanije PressReader za bilo koja potraživanja koja proističu iz Vašeg korišćenja usluga a koja ne mogu da se isključe uslovima navedenim u odjeljku 12 ni u kom slučaju ne može da premašuje iznos pretplate, ako postoje, koji ste platili kompaniji PressReader u prethodnih šest (6) mjeseci.

 

 

 1. Obeštećenje

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i osloboditi odgovornosti PressReader, sa njim povezane subjekte i njihove pripadajuće direktore, službenike, zaposlene i agente u pogledu svih zahtjeva i troškova, uključujući – bez ograničenja – sudske troškove, koji nastanu usljed Vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluga.  Pristajete da u potpunosti sarađujete u pogledu opravdanih zahtjeva kompanije PressReader u sklopu odbrane od opisanih zahtjeva.

 

 1. Prekid

PressReader može da ograniči, suspenduje i prekine Vaše usluge i/ili Uslove korišćenja u svakom trenutku iz bilo kog razloga. Vi možete da prekinete svoje usluge onako kako je opisano u ovim Uslovima korišćenja. U slučaju da se Vaš registrovani nalog ukine, Vi ste u svakom trenutku odgovorni za sve pretplate i druge troškove nastale do datuma ukidanja, uključujući na njega. Sve odredbe ovih Uslova korišćenja koje bi po svojoj prirodi trebalo da nastave da važe posle prekida, uključujući – bez ograničenja – odredbe o intelektualnoj svojini, odricanje od odgovornosti, obeštećenje i ograničenu odgovornosti. Da biste obrisali svoj nalog poslije prekida, zajedno sa svim ličnim podacima povezanim sa njim, pogledajte našu Politiku privatnosti.

 

 1. Dodatna operativna pravila

Nove stvari se stalno dešavaju. Povremeno PressReader može da uvede operativna pravila ili politiku u vezi sa uslugama. Slažete se da ćete ih se pridržavati i da oni postaju dio ovih Uslova korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Politiku privatnosti i Ugovor o softverskoj licenci, kao i sva operativna pravila i politike koje kreira PressReader, čine cjelokupan ugovor između Vas i kompanije PressReader u vezi sa uslugama.

 

 1. Zakon i nadležnost

Ako imate prebivalište u Sjevernoj Americi, ovi Uslovi korišćenja tumače se u skladu sa zakonima Britanske Kolumbije u Kanadi, bez obzira na eventualna pravila o koliziji normi i za svaku tužbu, radnju i drugi postupak koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja ili uslugama, neopozivo prihvatate isključivu nadležnost sudova Britanske Kolumbije.

Ako imate prebivalište izvan Sjeverne Amerike, ovi Uslovi korišćenja tumače se u skladu sa zakonima Irske, bez obzira na eventualna pravila o koliziji normi i za svaku tužbu, radnju i drugi postupak koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja ili uslugama, neopozivo prihvatate isključivu nadležnost irskih sudova.

 1. Odricanje i djeljivost

Nikakvo odricanje bilo koje strane od kršenja ili neispunjavanja ovih Uslova korišćenja neće se smatrati odricanjem od bilo koje prethodne ili naredne povrede ili neispunjenja obaveza.

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nesprovodiva ili nevažeća, ta odredba će biti ograničena ili eliminisana u mjeri u kojoj je to neophodno tako da Uslovi korišćenja ostanu potpuno na snazi i sprovodivi.

 

 1. Obavještenja o autorskim pravima i zaštićenim žigovima

Ovi Uslovi korišćenja su zaštićeni autorskim pravima. ©PressReader, 2018. Sva prava zadržana.

„PressReader“, „PressDisplay“ i logotip PressReader su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije PressReader. Imena drugih kompanija, izdavača, partnera i publikacija koja se spominju na sajtovima, u aplikaciji ili drugdje u okviru usluga mogu da budu zaštićeni žigovi njihovih vlasnika.

 

 1. Kontrola izvoza

Sjećate se kako ste se složili da ćete koristiti usluge samo u skladu sa lokalnim zakonima? Naravno da se sjećate. Svaka čast. Bez ograničavanja te obaveze, takođe se slažete da ćete se pridržavati svih ograničenja i propisa američkog Ministarstva trgovine, kanadskog Ministarstva spoljnih poslova, trgovine i razvoja, britanskog Ministarstva za poslovanje, inovacije i vještine, irskog Ministarstva spoljnih poslova i trgovine i Ujedinjenih nacija, kao i svih drugih domaćih ili stranih agencija ili organa u vezi sa korišćenjem usluga, i slažete se da nećete suprotno lokalnim zakonima prenositi ili odobravati prenos usluga u zemlje koje su pod sankcijama SAD, Kanade, Velike Britanije, Irske ili Ujedinjenih nacija.

Ukratko – budite dobri.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful