Follow

Politika privatnosti

Verzija važi od: 31. decembra 2019.

Ovaj dokument sadrži ažuriranu definiciju djece, koja sada glasi „osobe mlađe od 16 godina“ (14. dio, Pazite na djecu). U prethodnoj verziji politike, djeca su označena kao ona koja su mlađa od 13 godina.

 1. O politici

Znamo da Vam je vaša privatnost važna. Važna je i nama. Zato će Vam ova Politika privatnosti pomoći da kao korisnik usluga razumijete koje podatke o Vama možemo da prikupljamo, kako ih koristimo i kako radimo na njihovoj zaštiti. Ova Politika privatnosti je dio Uslova korišćenja, koji regulišu Vaše korišćenje usluga. Definisani izrazi koji nijesu drugačije definisani u ovoj Politici privatnosti su definisani u Uslovima korišćenja. Time što posjećujete sajtove, preuzimate aplikaciju ili na drugi način koristite usluge, pristajete na prakse u vezi sa informacijama koje su opisane u ovoj Politici privatnosti, kao i na Uslove korišćenja.

U suštini, ako koristite PressReader, saglasni ste sa ovom Politikom privatnosti. U slučaju da se ne slažete (a mi se nadamo da se slažete), nemojte koristiti PressReader i obrišite svoj nalog.

 

 1. Informacije obuhvaćene ovom politikom

Ova Politika privatnosti odnosi se na lične podatke. „Lični podaci“ su podaci putem kojih možete da budete lično identifikovani i koji mogu da se upotrijebe za kontakt sa Vama ili utvrđivanje Vašeg identiteta. U slučaju kada su druge informacije povezane sa pomenutim identifikacionim ličnim podacima, one takođe mogu da postanu lični podaci.

U zavisnosti od Zakona o privatnosti sa Vašeg područja, lični podaci mogu da sadrže Vaše ime, ličnu imejl adresu, broj telefona, informacije za naplatu, adresu za isporuku, identifikaciju uređaja i podatke za prijavu na nalog, npr. podaci za prijavu na stranice kao što su Facebook, Twitter, Google i drugi sajtovi i aplikacije trećih strana (u daljem tekstu: podaci za prijavu na društvene mreže). 

Ova Politika privatnosti odnosi se na lične podatke koje nam pružite i na lične podatke koje nam u Vaše ime pruži treća strana, uključujući i putem prijave na društvene mreže.  

Želimo da budemo jasni: osim ako Vam mi ili treća strana ne kažemo drugačije, nećemo tražiti od trećih strana da predaju Vaše lične podatke kako bismo Vam pružili usluge.  Ova Politika privatnosti se ne odnosi na prakse tih trećih strana u pogledu načina na koji one same prikupljaju i koriste lične podatke u sklopu svog poslovanja. Takođe, ova Politika privatnosti ne obuhvata nikakve reklame trećih strana koje možete da vidite tokom korišćenja naših usluga, niti obuhvata sadržaj usluga koji vodi do sajtova trećih strana. Njihove politike privatnosti potrebno je da potražite kod njih.   

 

 1. Vi ste glavni

Čitaoci su u središtu svake odluke koju kompanija PressReader donese. Mi prikupljamo, koristimo, dijelimo i obrađujemo Vaše lične podatke, ali uvjeravamo Vas da ne radimo to iz nekih uvrnutih pobuda, već samo da bismo još više poboljšali Vaše iskustvo sa platformom PressReader. Pod „poboljšali“ podrazumijevamo to da je prilagođavamo Vama – želimo da Vam preporučujemo priče i sadržaje za koje mislimo da će Vas oduševiti i da Vam omogućimo da ih čuvate i dijelite.    

Ako Vas zanimaju tehnički razlozi, postoji ih nekoliko zbog kojih prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke.  Na primjer, radimo to kako bismo Vam pružili usluge u skladu sa Uslovima korišćenja, uključujući korisničku podršku kada Vam zatreba. Takođe ih koristimo da bismo ispunjavali svoje ugovorne obaveze prema partnerima izdavačima i da bismo pomogli svom timu za razvoj proizvoda da napravi bolji PressReader proizvod, koji bolje odražava Vaša interesovanja.

 

 1. Pojedini lični podaci su potrebni za pristup određenim funkcijama ili uslugama

Određene funkcije i usluge su Vam dostupne samo kada napravite registrovani nalog. Prilikom otvaranja registrovanog naloga, tražimo od Vas osnovne informacije za registraciju, uključujući Vaše ime i imejl adresu ili podatke za prijavu na društvene mreže.  To je minimum informacija koje je potrebno da pružite da biste otvorili registrovani nalog. Potrebno je da napravite registrovani nalog da biste u potpunosti koristili i uživali u funkcijama povezanim sa probnim periodom, pretplatom, kupovinom jednog broja ili poklon-brojem.

Ukoliko kupite pretplatu ili jedan broj, takođe prikupljamo podatke za naplatu kao što su broj Vaše kreditne kartice, datum isteka i adresa za naplatu.

Otvaranje registrovanog naloga ne mora da bude obavezno za sponzorisani pristup.

 

 1. Može da se desi da zatražimo dodatne lične podatke

Možda ćemo Vam tražiti da dobrovoljno date dodatne lične podatke u drugim trenucima, na primjer kada dajete mišljenje, objavljujete prilog, učestvujete u takmičenju ili promociji ili prijavljujete problem sa uslugama. Možete da izaberete da nam ne date pomenute dodatne lične podatke, ali to može da onemogući da iskoristite funkcije, usluge, takmičenja ili promocije u vezi sa našim zahtevom.

 

 1. Određene informacije prikupljamo automatski

Kada podnesete zahtjev za podršku ili informacije, PressReader evidentira taj zahtjev za podršku ili informacije i način na koji smo ga obradili.

Takođe prikupljamo informacije o Vama kao korisniku kako bi vaše iskustvo bilo ličnije. Automatski dobijamo i evidentiramo informacije na serverima iz Vašeg pregledača, uključujući Vašu IP adresu, ime Vašeg računara ili uređaja, tip i verziju Vašeg pregledača, adrese sa kojih ste upućeni, identifikaciju mobilnih uređaja, informacije o lokaciji izvedene iz GPS servisa i sličnih funkcija na Vašem mobilnom uređaju (kada omogućite pomenute funkcije i kada nam date dozvolu za prikupljanje tih informacija), datum/vrijeme i druge opšteprihvaćene informacije iz evidencije uređaja. Takođe evidentiramo prikaze stranica (brojanje posjeta) i informacije o Vašim čitalačkim navikama. 

 

 1. Kolačići (nisu čokoladni)

Kolačić je mala količina podataka koji često uključuju anonimni jedinstveni identifikator koji se šalje na Vaš pregledač sa računara posećenog sajta i koji se čuva na čvrstom disku vašeg računara. Svaki sajt može da šalje svoje kolačiće na Vaš pregledač ako to dozvoljavaju postavke Vašeg pregledača. Međutim, kako bi zaštitili Vašu privatnost, većina pregledača dozvoljava sajtovima da pristupe samo kolačićima koje su Vam ti isti sajtovi poslali, ali ne i kolačićima koje su Vam poslali drugi sajtovi.

PressReader postavlja sopstvene kolačiće na Vaš računar i pristupa im. Koristimo ih da bismo vas identifikovali kao starog posjetioca, da bismo održavali informacije o sesijama za prijavljene korisnike i da bismo pratili trendove i obrasce korišćenja. To nam pomaže da bolje razumijemo i poboljšamo dijelove sajtova.

PressReader takođe omogućava trećim stranama koje pružaju sadržaj na našim sajtovima da postavljaju i pristupaju sopstvenim kolačićima na Vašem računaru.  Treće strane koriste svoje kolačiće u skladu sa svojim politikama privatnosti. Mi nemamo pristup nikakvim informacijama koje u vezi sa Vama čuvaju treće strane.

Više informacija o vrstama kolačića koje koristimo možete da pronađete na stranici Kolačići.

 

 1. Kada otkrivamo lične podatke

Generalno, ne otkrivamo lične podatke nepovezanim trećim stranama bez Vašeg izričitog pristanka.  Međutim, postoje okolnosti u kojima može da bude potrebno da otkrijemo lične podatke o Vama nepovezanim trećim stranama.  Na primjer:

Kada PressReader angažuje treće strane da u naše ime obavljaju funkcije, npr. ispunjavaju naloge, pružaju korisničke usluge, šalju poštu, obrađuju plaćanje kreditnim karticama, obrađuju konverziju valuta, kao i druge funkcije neophodne za naše poslovanje;

Ako izdavači publikacija zahtijevaju dodatne lične podatke od nas. Praksa tih izdavača u vezi sa korišćenjem informacija regulisana je njihovim politikama privatnosti;

Ako smatramo da ugrožavate ili ometate druge korisnike ili bilo koga drugog u uživanju u uslugama platforme PressReader, ili da kršite uslove pretplate, probnog perioda, sponzorisanog pristupa ili poklon broja ili da kršite Uslove korišćenja, ili ako smatramo da kršite bilo koje zakonsko pravo kompanije PressReader ili treće strane;

Ako smo prema važećem zakonu (ili sudskom nalogu) dužni da dostavimo Vaše lične podatke. Ako važeći zakon ili uslovi sudskog naloga dozvoljavaju, pokušaćemo da vas obavijestimo putem imejla koji ste naveli prilikom kreiranja registrovanog naloga prije nego što odgovorimo na zahtjev;

U slučaju prodaje kompletne ili većeg dijela imovine kompanije PressReader, navedene informacije mogu da budu prenijete kupcu kako bi on mogao da nastavi da Vam pruža usluge.

 

 1. Kako koristimo i otkrivamo anonimne informacije

„Anonimne informacije“ su sve informacije koje nijesu lični podaci, uključujući objedinjene informacije koje izvodimo iz ličnih podataka. Vodimo računa o tome da anonimne informacije ne uključuju nikakve lične podatke.

PressReader može da koristi anonimne informacije za sljedeće:

 • Da poboljša sajtove, aplikaciju i usluge;
 • Da realizuje usluge;
 • Da prati saobraćaj i opšte obrasce upotrebe;
 • Da informiše izdavače o tome koji sadržaj privlači određene korisnike usluga;
 • Da informiše oglašivače o korisničkim navikama i karakteristikama određenih korisnika usluga;
 • Da savjetuje potencijalne investitore kako bi bolje razumjeli bazu korisnika platforme PressReader;
 • Da bismo Vam pružili poboljšano iskustvo prilikom korišćenja sajtova, aplikacije i usluga.

 

 1. Vaši lični podaci mogu da se prenose

PressReader ima sjedište u Kanadi, Irskoj i na Filipinima, a sva ta sjedišta zajedno rade na pružanju usluga bez problema. U suštini, mi smo jedna velika, srećna, PressReader porodica.  Ako ste stanovnik Evropskog ekonomskog prostora (EEA) ili Švajcarske, treba da znate da je PressReader International Limited (PRI) sa sjedištem u Dablinu u Irskoj rukovalac Vašim ličnim podacima, na način opisan u važećem Takonu o zaštiti podataka. 

PressReader ima ugovore o obradi podataka i uspostavljene bezbjednosne kontrole između PressReader grupe kompanija, kako bi se osigurala bezbjednost i sigurnost Vaših ličnih podataka dok ih dijelimo jedni sa drugima. Time što koristite usluge, pristajete na to da dijelimo vaše lične podatke u okviru PressReader grupe kompanija u mjeri u kojoj je to potrebno da Vam pružimo usluge.

Ukoliko se nalazite izvan Kanade ili Filipina i odlučite da koristite usluge ili nam date lične podatke, slažete se i razumijete da će se Vaši lični podaci prenositi, obrađivati i čuvati u Kanadi i na Filipinima, na način kako je to potrebno da bismo Vam pružali usluge i da bismo ispunili svoje obaveze prema Vama u skladu sa Uslovima korišćenja.

 

 1. Vi kontrolišete svoje lične podatke

Imate kontrolu nad svojim ličnim podacima i možete da izmijenite svoj registrovani nalog, informacije o pretplati i druge informacije koje čuvamo, uključujući i to koliko Vaših ličnih podataka je javno dostupno na Vašem profilu, tako što ćete posjetiti sajt i prekontrolisati svoje postavke.

U slučaju da želite kopiju ličnih podataka koje PressReader čuva, možete da je zatražite u svakom trenutku na stranici https://about.pressreader.com/data-protection-subject-access-requests/. 

Ako želite da obrišete svoj registrovani nalog, informacije o pretplati ili druge informacije koje čuvamo, obratite nam se na https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.  Neće nam biti drago što odlazite, ali Vaši podaci će biti obrisani, pod uslovom da: (a) ste izmirili sve obaveze plaćanja u vezi sa pretplatama koje ste kupili ili kupovinom jednog broja; (b) PressReader ne smatra da je opravdano da se navedene informacije čuvaju u skladu sa važećim zakonom ili sudskim postupcima koji su u toku; i (c) nemamo nikakvu drugu zakonsku obavezu da zadržimo navedene informacije. Ako se vaši podaci obrišu, sve neiskorišćene pretplate će biti otkazane bez povraćaja sredstava i možda ćete morati ponovo da se registrujete na platformi PressReader da biste koristili usluge.

Takođe, možete da uložite prigovor na bilo koji aspekt naše obrade Vaših ličnih podataka na osnovu onoga što smo izložili u ovoj Politici privatnosti, kao i da povučete saglasnost za ovu Politiku privatnosti, u potpunosti, u svakom trenutku, tako što ćete nas kontaktirati na https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new. U slučaju da ste uložili prigovor na aspekt naše obrade Vaših ličnih podataka ili povukli svoju saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, prestaćemo da Vam pružamo usluge.

Skraćena verzija?  Ako imate bilo kakvu žalbu ili nedoumicu u vezi sa svojim ličnim podacima ili načinom na koji ih PressReader koristi, slobodno nam se obratite na https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new. Tu smo za vas.

 

 1. Obaveštenje o privatnosti za stanovnike Kalifornije

Ako ste stanovnik Kalifornije, Zakon o privatnosti potrošača države Kalifornije (CCPA) Vam možda obezbjeđuje dodatna prava u vezi sa našom upotrebom Vaših ličnih podataka. Da saznate više o svojim pravima iz ovog zakona, posjetite https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360038010812.

 

 1. Ozbiljno shvatamo bezbjednost

PressReader koristi razumne i najnovije bezbjednosne metode za sprječavanje neovlašćenog pristupa ličnim podacima. Vrlo ozbiljno. Jako se trudimo da održavamo tačnost podataka i da osiguramo adekvatnu upotrebu ličnih podataka.

Vaši lični podaci se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena zaštitnim zidom radi dodatne bezbjednosti. Server na kom se nalazi ova baza podataka je fizički zaštićen na sigurnoj lokaciji gdje ga osoblje nadgleda dvadeset i četiri sata dnevno. Samo ovlašćeno osoblje ima pristup lokaciji i konkretnom serveru na kom se nalazi baza podataka.

Nijedan prenos podataka putem interneta ili neke druge bežične mreže ne može da garantuje bezbjednost. Dakle, mi se zaista trudimo da štitimo Vaše lične podatke, ali ipak ne možemo da osiguramo i garantujemo bezbjednost informacija koje nam prenosite, i to radite na sopstveni rizik.  Šifrujemo sve informacije i sesije u okviru usluga za koje je potrebno da budu šifrovane, npr. prenos podataka o kreditnim karticama na sajtove ili aplikaciju, kako bismo dodatno zaštitili podatke.

 

 1. Pazite na djecu

Usluge koje nudi PressReader nijesu namijenjene djeci (osobama mlađim od 16 godina) i mi ne prikupljamo svjesno – ni na internetu ni van njega – lične podatke djece mlađe od 16 godina, osim ako roditelj ili staratelj odobri njihovo prikupljanje. Ako smatrate da su nam lični podaci djeteta mlađeg od 16 godina pruženi bez saglasnosti roditelja ili staratelja, obavijestite nas na https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.

 1. Bezvrijedna pošta

Ne želimo da Vam šaljemo bezvrijednu poštu, ali povremeno šaljemo imejlove korisnicima sa registrovanim nalozima za koje smatramo da su korisni. Ti imejlovi mogu da opisuju izmjene karakteristika usluga, dodate nove brojeve vaših omiljenih publikacija, promocije i druge zabavne stvari.  Uvijek možete da onemogućite reklamne i promotivne poruke kompanije PressReader u postavkama na svom registrovanom nalogu. Nažalost, ne možete da onemogućite imejlove u vezi sa naplatom, pravnim stvarima i nalogom.

 

 1. Izmjene (ove Politike privatnosti)

Povremeno možemo da izmijenimo odredbe ove Politike privatnosti.  Ako unesemo izmjene u vezi sa otkrivanjem Vaših ličnih podataka, objavićemo vrlo upadljivo obavještenje o novoj, boljoj Politici privatnosti na sajtovima (možda dobijete i imejl na ovu temu od nas).  Vaše dalje korišćenje usluga poslije objavljivanja izmjena ove Politike privatnosti znači da prihvatate navedene izmjene.

 

 1. Imate pitanja?

Mi imamo odgovore. Javite nam se ovde: https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.

 

 1. Ko je ovdje glavni?

Kompletni PressReader tim shvata vašu privatnost ozbiljno, ali glavna osoba za sve u vezi sa privatnošću je naš Direktor za privatnost Nikolaj Maljarov. Možete da nam pošaljete upite na temu privatnosti na https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new i mi ćemo se postarati za odgovor.

Takođe možete da nam pošaljete običnu poštu na:

PressReader Inc.

200-13111 Vanier Place

Richmond, BC, Canada

V6V 2J1

Za: Pravno odjeljenje

 

ili na

 

PressReader International Limited

2nd Floor, The Boat House, Bishop Street

Dublin 8, Ireland D08H01F

Za: Pravno odjeljenje

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful