Follow

Regulamin

Niniejsze Warunki korzystania stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a PressReader. To bardzo poważna sprawa. Jeśli użytkownik znajduje się w Ameryce Północnej, „PressReader” lub „my” oznacza PressReader Inc .; jeśli w innym miejscu na świecie, oznacza to PressReader International Limited.  Warunki korzystania mają zastosowanie do korzystania z wszystkich usług, które PressReader może udostępniać, niezależnie od tego, czy użytkownik kupuje czy otrzymuje usługi poprzez zakup pojedynczego wydania Publikacji, czy korzysta z Subskrypcji, Okresu Próbnego lub  Dostępu Sponsorowanego. Dotyczą one również dostępu użytkownika do wszelkich bezpłatnych funkcji w przypadku usług PressReader.  Korzystając z dowolnych usług oferowanych przez PressReader, w tym dowolnych stron internetowych PressReader („Strony internetowe”), w tym pressreader.com, pressdisplay.com lub library.pressdisplay.com, lub dowolnej wersji aplikacji mobilnej PressReader dostępnej za pośrednictwem sklepu z aplikacjami mobilnymi („Aplikacja”), użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, które obejmują naszą
Politykę prywatności i Umowę licencyjną na oprogramowanie.  Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami korzystania prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług. W takim przypadku proszę zaprzestać korzystania ze Stron internetowych, Aplikacji lub dowolnych innych usług PressReader.  Jeśli użytkownik będzie korzystał ze Stron internetowych, Aplikacji lub innych usług, uznamy to za zgodę na Warunki korzystania, włącznie ze zmianami wprowadzanymi tam później.

1. Usługi PressReader

 

PressReader oferuje Za pośrednictwem Stron internetowych i Aplikacji wiele funkcji i funkcjonalności (śmieszne rzeczy, znane również „Usługami”), które umożliwiają dostęp, czytanie, wykorzystywanie i komentowanie treści, które PressReader pozyskał na zasadzie licencji od swoich wydawców lub właścicieli praw autorskich („Publikacje” stanowiące część Usług).  To wspaniale. Zwracamy też uwagę, że Usługi PressReader, w tym Publikacje, dostarczane są w formie elektronicznej (witaj w przyszłości, przyjacielu).

2. Zarejestrowane Konta

Góra

Niektóre Usługi będą dostępne tylko po zarejestrowaniu się („Zarejestrowane Konto”).   Aby założyć Zarejestrowane Konto, należy mieć 13 lat (16 lat, jeśli mieszka się w Unii Europejskiej, lub więcej, w zależności od wymogów prawnych danej lokalizacji).  Jeśli użytkownik nie osiągnął jeszcze tego wieku a potrzebuje Zarejestrowanego Konta musi przesłać PressReader na care [at] pressreader.com pisemną zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego oraz zgodę rodzica lub opiekuna na niniejsze Warunki korzystania.

To użytkownik odpowiada za prawidłowość informacji o koncie. Obejmuje to lokalizację geograficzną i informacje rozliczeniowe (w odpowiednich przypadkach). Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie poufności swojego hasła, a także za wszystko, co robi w związku z Usługami korzystając z Zarejestrowanego Konta.

Możemy poprosić użytkownika o podanie danych osobowych powiązanych z Zarejestrowanym Kontem.  Można również podać inne dane osobowe.  Niezwykle ważne jest też zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, ponieważ wyjaśnia ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.   W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zawsze można skontaktować się z nami pod adresem care [at] pressreader.com.

3. Zakupy pojedynczych wydań PressReader, Abonamenty, Okresy Próbne, Dostęp Sponsorowany i Darmowe Wydania (zwane łącznie „Produktami PressReader”, stanowiące część Usług)

 

 

(a) Zakupy pojedynczych wydań (Single Issue Purchases)

 

PressReader umożliwia zakup pojedynczych wydań ulubionych Publikacji, co nazywamy „Zakupem pojedynczego wydania” (tak, oryginalnie, wiemy).   Użytkownik będzie mieć dostęp do pobranego Zakupu pojedynczego wydania, dopóki nie usunie go z urządzenia.  Należy ono do użytkownika, i zawsze będzie (*obowiązują pewne ograniczenia).

 

(b) Abonamenty

 

Niektóre Usługi, w tym dostęp do pewnych Publikacji, są oferowane tylko użytkownikom posiadającym abonament („Abonament”).  Możemy oferować użytkownikowi Abonament bezpośrednio na Stronach internetowych lub w Aplikacji lub możemy współpracować z hotelami, liniami lotniczymi, punktami sprzedaży detalicznej, dostawcami usług telekomunikacyjnych, sponsorami wydarzeń publicznych, wydawcami i innymi usługodawcami („Partnerzy”) oferując Abonament ze zniżką.  Po zrezygnowaniu lub wygaśnięciu Abonamentu nie dostęp do Usług lub Publikacji dostępnych w ramach Abonamentu nie będzie możliwy.  Użytkownik nadal będzie miał dostęp do tych funkcji i Publikacji, które oferujemy bezpłatnie w Stronach internetowych i w Aplikacji. Nadal będzie mieć również dostęp do wszelkich wydań Publikacji pobranych przed rezygnacją z lub wygaśnięciem Abonamentu.

 

(c) Okresy Próbne

 

W ramach promocji użytkownik może otrzymać Abonament na Usługi na ograniczony czasowo okres próbny („Okres Próbny”).  W okresie próbnym przed zakupem Abonamentu użytkownik otrzyma dostęp do wszystkich funkcji i Publikacji oferowanych w ramach Abonamentu. Po Okresie Próbnym Abonament zostanie automatycznie przedłużony na kolejny miesiąc. Jeśli użytkownik nie będzie chciał przedłużyć abonamentu, może po prostu zmienić abonament (przed końcem okresu próbnego) na „Płacę na bieżąco”' (Pay As You Go) lub skontaktować się z Care, aby zrezygnować  www.PressReader.com/Care

 

(d) Dostęp Sponsorowany

 

Czasami będziemy współpracować z Partnerem oferując ograniczony czasowo Abonament na Usługi („Dostęp Sponsorowany”).  Dostęp Sponsorowany jest identyczny z Abonamentem. Kiedy jest aktywny, użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich Usług i Publikacji objętych Abonamentem.  Po jego zakończeniu użytkownik nie będzie już mieć dostępu do tych Usług lub Publikacji, o ile nie przejdzie na płatny Abonament lub nie uzyska Dostępu Sponsorowanego od innego Partnera. To się nazywa szczęście.

 

(e) Darmowe Wydania

 

Czasami we współpracy z Partnerem możemy zapewnić użytkownikowi jednorazowy prezent w postaci Publikacji sponsorowanej przez tego Partnera („Darmowe Wydanie”).  Dostęp będzie ograniczony wyłącznie do otrzymanego Darmowego Wydania, ale użytkownik nadal będzie miał dostęp do bezpłatnych funkcji i Publikacji, które są dostępne w PressReader na Stronach internetowych i w Aplikacji.  Po pobraniu można przechowywać Darmowe Wydanie do chwili jego usunięcia.

 

(f) Warunki Mogą się Różnić

 

Warunki dla danego Produktu PressReader mogą się zmieniać.  Co to znaczy? Na przykład może ulec zmianie to, czy Zarejestrowane Konto jest wymagane do korzystania z niektórych funkcji Usług, jaki jest czas trwania dostępu do usług dostępnych tylko w ramach Abonamentu, liczba Publikacji, które można przeglądać lub pobierać, lub liczba urządzeń, z których można uzyskać dostęp do Usług dostępnych tylko w ramach Abonamentu.   W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas na care [at] pressreader [kropka] com.

 

4. Partnerzy PressReader

Góra

Dostęp użytkownika do Produktu PressReader może być sponsorowany przez Partnera. Akceptując i korzystając z Produktu PressReader sponsorowanego przez Partnera, użytkownik akceptuje, że Partner nie jest usługodawcą w odniesieniu do Usług.  Oznacza to, że nie ma umowy o świadczenie Usług pomiędzy użytkownikiem a Partnerem a Partner nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z Dostępem Sponsorowanym.  Niniejsze Warunki korzystania, obejmujące Politykę prywatności i Umowę licencyjną na oprogramowanie, to jedyna umowa mająca zastosowanie do korzystania z Usług PressReader. Zawsze i w każdym przypadku. Nie ma dorozumianej umowy ani porozumienia między użytkownikiem a Partnerem, który może sponsorować dostęp użytkownika.  Sponsorowanie przez Partnera Produktu PressReader nie stanowi partnerstwa ani wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy PressReader a Partnerem.

5. Obowiązki Użytkownika

Góra

Niezależnie od tego, czy użytkownik posiada Zarejestrowane Konto, czy też nie, i niezależnie od tego, który Produkt PressReader może zostać mu udostępniony, Usługi są udostępniane przez PressReader wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.  Dlatego prosimy, aby nie próbować sprzedaży żadnych z tych treści. Użytkownik musi korzystać z Usług zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i zobowiązuje się nie korzystać z Usług w jurysdykcjach, w których jest to zabronione przez lokalne prawo.   Bez uszczerbku dla niniejszych Warunków korzystania, użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

(A) Własne Treści

Możemy umożliwić użytkownikowi publikowanie wiadomości i treści, interakcję z PressReader i innymi użytkownikami, udostępnianie treści i przesyłanie plików, dokumentów, odnośników lub innych materiałów (zwanych łącznie „Własnymi Treściami”), podczas korzystania z Usług.  Właściwie to chcemy tego. Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Usług, włącznie z prawem do publikowania Własnych Treści, nie będzie:

 1. ograniczać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Usług;
 2. ingerować ani próbować zakłócać działania Stron internetowych lub Aplikacji PressReader;
 3. robić niczego, co według wyłącznego uznania PressReader powoduje nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury usług PressReader;
 4. publikować ani przekazywać jakichkolwiek zawierających groźby, obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, bluźnierczych czy nieprzyzwoitych treści dowolnego rodzaju, w tym między innymi ewentualnych Własnych Treści stanowiących lub zachęcających do postępowania, które byłoby przestępstwem, pociągających za sobą odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek osoby lub w inny sposób naruszających ewentualne lokalne, stanowe, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodowe ustawy lub regulacje;
 5. publikować ani przesyłać jakichkolwiek Własnych Treści, w tym między innymi artykułów, obrazów, opowiadań, oprogramowania lub innych materiałów, które naruszają lub łamią prawa innych osób, w tym materiałów naruszających prawa do prywatności lub reklamy lub chronionych przez dowolne prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe, znaki towarowe lub inne prawa własności opisane w niniejszym dokumencie ani dzieł pochodnych, bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela lub posiadacza praw;
 6. publikować ani przekazywać jakichkolwiek Własnych Treści promujących rasizm, bigoterię, nienawiść lub jakąkolwiek krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby, które mogą być szkodliwe dla nieletnich, nękających lub opowiadających się za nękaniem innej osoby, zawierających materiały wykorzystujące osoby w wieku poniżej 18 lat seksualnie lub w brutalny sposób, zawierających instrukcje dla działań niezgodnych z prawem, w tym między innymi dotyczące wytwarzania lub kupowania nielegalnej broni;
 7. publikować ani przesyłać żadnych Własnych Treści wymagających od innych użytkowników podania haseł lub danych osobowych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
 8. publikować ani przesyłać Własnych Treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe elementy albo dostarczających lub tworzących wirusy komputerowe;
 9. publikować ani przesyłać niechcianych wiadomości, łańcuszków, niechcianych masowych mailingów lub spamu; lub
 10. korzystać z Usług w celach komercyjnych, w tym między innymi publikować, przesyłać lub przekazywać dowolnych Materiałów, które zawierają reklamy lub które angażują się w działalność komercyjną lub sprzedaż, lub które obejmują konkursy, loterie, handel wymienny, reklamę lub piramidy finansowe.

publikując lub przesyłając Własne Treści za pomocą Usług, użytkownik udziela nam pozwolenia na hosting danych Własnych Treści przez nieokreślony czas. Z prawnego punktu widzenia oznacza to, że użytkownik udziela nam bezpłatnej, wieczystej, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, tłumaczenie, modyfikację, tworzenie dzieł pochodnych, przesyłanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie lub prezentowanie takich Własnych Treści w dowolnym celu („Prawa”) i na udzielanie sublicencji stronom trzecim w zakresie nieograniczonego prawa do wykonywania dowolnego z Praw.  Użytkownik zgadza się zrzec wszelkich osobistych praw autorskich do dowolnych Własnych Treści na rzecz PressReader i wyraża zgodę na pojawianie się, w odpowiednich przypadkach, aby dane publicznego Zarejestrowanego Konta pojawiały się obok dowolnych Własnych Treści jako dane autora.  Standardowy zapis dla komentarzy i postów umieszczanych w dowolnym miejscu. Użytkownik wyraża również zgodę na ujawnianie lub wyświetlanie takich informacji oraz wszelkich innych informacji, które pojawiają się w lub są powiązane z Własnymi Treściami.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PressReader nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia, które mogą wystąpić w przypadku Własnych Treści oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Własne Treści nigdy nie są traktowane jako poufne.


PressReader może weryfikować Własne Treści przed ich zamieszczeniem i może odmówić ich zamieszczenia. Ostatecznie wszystko zależy od nas.  W odpowiednich przypadkach wydawca Publikacji lub innych treści dostępnych w ramach Usług („Dostawca treści”), do których odnoszą się Własne Treści użytkownika, na przykład jeśli Własne Treści użytkownika to komentarz do treści dostarczonych przez Dostawcę treści, może również zweryfikować Własne Treści użytkownika przed ich opublikowaniem i upoważnić PressReader do odmowy opublikowania danych Własnych Treści. PressReader i, w stosownych przypadkach, Dostawca treści zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do edytowania lub usuwania dowolnych Własnych Treści z dowolnego powodu, niezależnie od tego, czy naruszają one niniejsze Warunki korzystania.


Ani PressReader, ani żaden Dostawca treści nie odpowiadają za treść jakichkolwiek Własnych Treści. Odpowiada za nie użytkownik-autor. Własne Treści reprezentują poglądy i opinie osoby (osób) zamieszczających je i nie reprezentują poglądów ani opinii PressReader, Dostawcy treści ani odpowiednich autorów lub wydawców. PressReader nie ma obowiązku rozpatrywania reklamacji dotyczących jakichkolwiek Własnych Treści, jednak PressReader i każdy Dostawca Treści mogą, według własnego uznania, sprawdzać skargi i podejmować ewentualne działania uznane za stosowne w danych okolicznościach, w tym między innymi usuwać obraźliwą komunikację z Usług i pozbawić stronę zamieszczającą dostępu i możliwości korzystania z Usług (lub dowolnej części Usług).

(b) Nadmierne lub Nieuzasadnione Użycie

Jeśli korzystanie przez użytkownika z Usług, w tym zamieszczanie Własnych Treści, jest, według wyłącznego uznania PressReader, nadmierne i nieuzasadnione, możemy zawiesić lub ograniczyć korzystanie przez użytkownika z Usług lub dowolnych funkcji Usług. Obejmuje to możliwość zamieszczania lub udostępniania Własnych Treści przez dowolny okres, który uznamy za stosowny.  Możemy również wypowiedzieć użytkownikowi Umowę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.  PressReader może, ale nie jest do tego zobowiązany, skontaktować się z użytkownikiem w sprawie nadmiernego lub nieuzasadnionego użycia Usług przed podjęciem ewentualnych działań, które uzna za stosowne, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

„Nadmierne lub Nieuzasadnione Użycie” obejmuje między innymi:

 1. W związku z osobistymi Abonamentami, włącznie z Okresami Próbnymi i Dostępem Sponsorowanym, uzyskanie dostępu lub pobranie (jeśli jest ono dostępne) więcej niż 200 wydań Publikacji lub Publikacji na użytkownika na miesiąc, lub zamieszczenie lub udostępnienie więcej niż 20 artykułów z Publikacji na użytkownika na miesiąc;
 2. w związku z Abonamentami firmowymi, dostęp lub pobieranie (jeśli jest ono dostępne) powyżej 500 wydań Publikacji lub Publikacji na użytkownika na miesiąc lub zamieszczanie lub udostępnianie ponad 100 artykułów z Publikacji na użytkownika na miesiąc; lub
 3. W związku z profesjonalnymi Abonamentami, uzyskanie dostępu lub pobranie (jeśli jest ono dostępne) więcej niż 1000 wydań Publikacji lub Publikacji na użytkownika na miesiąc, lub zamieszczenie lub udostępnienie więcej niż 200 artykułów z Publikacji na użytkownika na miesiąc.

(c) Punkty Abonamentowe

Kupując lub otrzymując Abonament, użytkownik otrzymuje określoną liczbę punktów.  Każdy punkt umożliwia przeczytanie lub pobranie jednego numeru w przypadku większości dostępnych Publikacji oraz korzystanie z wszystkich funkcji związanych z Abonamentem.  Po wykorzystaniu punktu publikację można ponownie otworzyć bez konieczności wykorzystywania dodatkowych punktów.  W zależności od Abonamentu starsze wydania określonych Publikacji mogą być udostępniane z pewnymi ograniczeniami.  Wszystkie niewykorzystane punkty tracą ważność w dniu wygaśnięcia Abonamentu i nie mogą zostać wykorzystane ani przeniesione na kolejne okresy Abonamentu (na przykład, w przypadku miesięcznego abonamentu, niewykorzystane punkty z jednego miesiąca nie mogą zostać przeniesione na kolejny miesiąc), więc należy je wykorzystywać na bieżąco.

6. Zmiany w Usługach / Warunkach Korzystania

Góra

Niniejsze Warunki korzystania mogą zostać przez nas zmienione. PressReader może w dowolnym momencie dokonywać tymczasowych lub trwałych zmian, modyfikacji lub aktualizacji funkcji Usług, w tym między innymi niniejszych Warunków korzystania, warunków i funkcji dowolnych Produktów PressReader, Publikacji, Własnych Treści lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Usług, cen, godzin dostępności lub sprzętu lub oprogramowania wymaganego do uzyskania dostępu do Usług (każda z nich to „Modyfikacja”), z powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że PressReader nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek Modyfikacje, a dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację ewentualnych Modyfikacji.  PressReader może również zastosować ograniczenia w przypadku określonych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp klienta do niektórych lub wszystkich Usług bez obowiązku uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub strony trzeciej.

7. Własność Intelektualna

Góra

My, lub nasi partnerzy-wydawcy, posiadamy Prawa Własności Intelektualnej do Usług. Usługi (w tym, bez ograniczeń, Strony internetowe, Aplikacje i Publikacje) zawierają materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje chronione prawem autorskim. Bez uszczerbku dla zakresu praw własności intelektualnej PressReader lub jakiejkolwiek strony trzeciej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PressReader lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do (i) treści zawartych w Publikacjach; (ii) Usług i zawartych w nich treści; (iii) selekcji, koordynacji i organizacji Strony internetowej, Aplikacji i zawartych w nich Publikacji; oraz (iv) znaków towarowych używanych w związku z Usługami. Publikacje nie mogą być modyfikowane, poddawane inżynierii wstecznej, redystrybuowane, sprzedawane, publicznie prezentowane, licencjonowane, wypożyczane ani w inny sposób udostępniane stronom trzecim lub wykorzystywane komercyjnie. Nie udzielamy użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych licencji w odniesieniu do własności intelektualnej PressReader lub naszych licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wynikających z niniejszej Umowy.

8. Treści Stron Trzecich

Góra

My tylko dystrybuujemy treści i nie odpowiadamy za to, co one zawierają. PressReader nie jest wydawcą treści dostarczanych przez strony trzecie i udostępnianych użytkownikowi w ramach Usług (w tym między innymi w Publikacjach) i nie ma nad nimi kontroli redakcyjnej. Wszelkie opinie, porady, stwierdzenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażane lub udostępniane przez Strony Trzecie, w tym Publikacje oferowane w ramach Produktów i Usług PressReader, należą do odpowiednich autorów lub wydawców, a nie do PressReader. Ani PressReader, ani żaden zewnętrzny dostawca informacji nie gwarantuje rzetelności, terminowości, kompletności ani użyteczności jakichkolwiek treści. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem użytkownika na informacjach uzyskanych za pośrednictwem Usług.  Usługi mogą zawierać łącza do innych Stron internetowych i zasobów stron trzecich. Nie odpowiadamy za dostępność tych zewnętrznych zasobów ani za ich zawartość.

9. Monitorowanie

Góra

Chcemy robić to tak jak trzeba. Mamy prawo do, ale nie obowiązek, monitorowania Usług: (i) w celu ustalenia zgodności z niniejszą Umową i wszelkimi zasadami działania ustalonymi przez PressReader; oraz (ii) w celu dostosowania się do wszelkich przepisów prawa, regulacji lub uprawnionych żądań organów rządowych. Bez uszczerbku dla powyższego, mamy prawo do usunięcia dowolnych treści, które my, według własnego uznania, uznamy za naruszające postanowienia niniejszych Warunków korzystania, lub które byłyby w inny sposób niewłaściwe lub naruszające zobowiązania licencjodawców PressReader.

10. Opłaty, Rozliczenia i Płatności

Góra

 

(b) Abonamenty

PressReader może pobierać opłaty w związku z Abonamentem. Klient zgadza się uiścić wszystkie obowiązujące opłaty związane z Abonamentem kartą kredytową lub za pomocą innej formy płatności aktualnie akceptowanej przez PressReader, w tym, w odpowiednich przypadkach, drogą opłacenia abonamentu jako pozycji na rachunku dostarczonym klientowi przez Partnera (każda z nich osobno to „Metoda Płatności”).

(B) Przeliczanie Walut i Powiązane Opłaty

Nie odpowiadamy za przeliczniki walut ani dodatkowe opłaty. Przy zakupie abonamentu PressReader pobiera cenę w wyświetlonej walucie.  Jeśli instytucja finansowa użytkownika przeliczy kwotę zakupu na walutę lokalną, końcowa cena może się zmienić w zależności od kursu wymiany.  Instytucja finansowa użytkownika może pobrać opłatę za tę usługę.  PressReader nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty pobierane przez instytucję finansową użytkownika za dokonywanie przewalutowań, za ewentualne różnice cenowe, które mogą wynikać z kursów wymiany, ani za jakiekolwiek zmiany kursów wymiany.

(c) Zmiany Metody Płatności, Brak Wystarczających Środków (NSF) i Brak Środków

Informacje na temat dokonywania zmian w metodzie płatności są dostępne na stronie care.pressreader.com.  Należy upewnić się, że metody płatności użytkownika podane PressReader są aktualne. Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty wynikające z braku środków lub innych opłat, w tym obciążeń zwrotnych, które poniesiemy w związku z przetwarzaniem płatności użytkownika.  Opłaty w przypadku braku wystarczających środków (NSF) należne za odrzucone, wygasłe lub z innego powodu nieakceptowane Metody Płatności wynoszą 30 CAD, jeśli Abonament zapewnia PressReader Inc. i 20 EUR, jeśli Abonament zapewnia PressReader International Limited. Zasadniczo należy upewnić się, aby w odpowiednich przypadkach metoda płatności została zaktualizowana.

(d) Automatyczne Przedłużenia, Rezygnacje i Zwroty Kosztów

Abonamenty podlegają automatycznemu przedłużeniu, jednak możliwa jest też rezygnacja z abonamentu w dowolnym momencie.  Nie gwarantujemy, że użytkownik będzie uprawniony do zwrotu kosztów Abonamentu, jeśli zdecyduje się z niego zrezygnować.  W niektórych przypadkach może nastąpić proporcjonalny zwrot niewykorzystanej części aktualnego Abonamentu w przypadku określonych okoliczności, według wyłącznego uznania PressReader, ale można bezpiecznie założyć, że wszelkie zakupy Usług stanowią „sprzedażą ostateczną”.

11. Zastrzeżenia

Góra

Klient rozumie i akceptuje poniższe:

(a) użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko;

(b) Usługi są świadczone za zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w tym bez ograniczeń gwarancji własności, nienaruszalności, nieingerencji, dokładności danych, dostępności, niezmienności terminów, pokupności lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem gwarancji dorozumianych i których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować zgodnie z obowiązującym prawem;

(c) niezależnie od powyższego zapisu, ani PressReader ani jej spółki stowarzyszone, licencjodawcy ani agenci nie gwarantują, że Usługi będą dostępne nieprzerwanie, terminowo i będą pozbawione błędów, ani nie udzielają one jakiejkolwiek gwarancji na wyniki, które można uzyskać ​​w przypadku korzystania z Usług, ani na dokładność, rzetelność ani zawartość jakichkolwiek informacji, usług lub towarów dostarczanych wraz z Usługami;

(d) użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie i posiadanie sprawnego połączenia internetowego, zazwyczaj za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług internetowych, a PressReader nie ponosi odpowiedzialności, ani nie będzie zwracać kosztów w przypadku braku możliwości połączenia się ze Stroną internetową lub Aplikacją, lub przeglądania Publikacji lub korzystania z Usług; oraz

(e) Publikacje, Własne Treści lub inne treści udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Usług służą wyłącznie do celów rozrywkowych i nie należy na nich polegać. Ani PressReader, ani jej spółki stowarzyszone, licencjodawcy ani agenci nie udzielają żadnych zapewnień dotyczących stosowności, dokładności, rzetelności, przydatności, kompletności lub aktualności takich Publikacji, Własnych Treści lub innych treści udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem Usług.

 

12. Ograniczenie Odpowiedzialności

Góra

Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Usług przez użytkownika. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku PressReader ani jej spółki stowarzyszone, licencjodawcy, Dostawcy Treści, Partnerzy ani agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wymierne lub następcze (w tym, bez ograniczeń, utratę zysków) lub sankcyjne wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie do wszystkich treści udostępnianych za pośrednictwem Usług; oraz (ii) PressReader nie ponosi odpowiedzialności za obrażające, obraźliwe lub nielegalne postępowanie stron trzecich, w tym licencjodawców PressReader, oraz że ryzyko odniesienia obrażeń w związku z powyższym spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

W żadnym wypadku całkowita łączna odpowiedzialność PressReader za jakiekolwiek roszczenia wynikające z korzystania przez użytkownika z Usług, których nie można wykluczyć postanowieniami niniejszego punktu 12, nie może przekroczyć ewentualnych opłat abonamentowych zapłaconych PressReader w okresie uprzednich 6 (sześciu) miesięcy.

13. Zwolnienie z Odpowiedzialności

Góra

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności PressReader, jej spółki stowarzyszone oraz ich dyrektorów, urzędników wyższego szczebla, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym bez ograniczeń, przed kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania lub niemożności korzystania z Usług przez użytkownika.  Użytkownik zgadza się w pełni współpracować, zgodnie z uzasadnionym wnioskiem PressReader, w obronie każdego takiego roszczenia.

14. Wypowiedzenie

Góra

PressReader może ograniczyć, zawiesić lub zrezygnować z świadczenia Usług lub wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Użytkownik może zrezygnować z Usług na podstawie niniejszych Warunków korzystania. Jeśli Zarejestrowane Konto użytkownika zostanie zamknięte, użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność i pozostanie odpowiedzialny za wszelkie opłaty Abonamentowe lub inne opłaty poniesione do dnia rezygnacji.  Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rezygnacji, w tym bez ograniczeń postanowienia dotyczące własności intelektualnej, zrzeczenia się odpowiedzialności, odszkodowań i ograniczeń odpowiedzialności.  Aby usunąć swoje konto po rezygnacji, wraz z wszelkimi związanymi z nim Danymi Osobowymi, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityka Prywatności.

15. Dodatkowe Zasady Działania

Góra

Wszystko płynie. Od czasu do czasu PressReader może ustanowić zasady działania lub polityki dotyczące Usług.  Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich z nich i będą one stanowić część niniejszych Warunków korzystania.

Niniejsze Warunki korzystania, w tym Polityka Prywatności i Umowa licencyjna na oprogramowanie, a także wszelkie zasady działania lub polityki utworzone przez PressReader, stanowią całość umowy między użytkownikiem a PressReader w odniesieniu do Usług.

16. Sąd i Prawo Właściwe

Góra

Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Ameryce Północnej, niniejsze Warunki korzystania będą interpretowane zgodnie z prawem prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, bez względu na ewentualne normy prawa kolizyjnego, a w przypadku ewentualnego pozwu, działania lub innego postępowania wynikającego z niniejszych Warunków korzystania lub Usług bądź z nimi związanego, użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Kolumbii Brytyjskiej.

Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Ameryką Północną, niniejsze Warunki korzystania będą interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim, bez względu na ewentualne normy prawa kolizyjnego, a w przypadku ewentualnego pozwu, działania lub innego postępowania wynikającego z niniejszych Warunków korzystania lub Usług, bądź z nimi związanego, użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów irlandzkich.

17. Zrzeczenie i Klauzula Salwatoryjna

Góra

Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek naruszenia lub uchybienia niniejszym Warunkom korzystania nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub uchybienia.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub usunięte w niezbędnym zakresie, tak aby Warunki korzystania pozostały w pełnej mocy i były wykonalne.

18. Informacje o Prawach Autorskich i Znakach Towarowych

Góra

Niniejsze Warunki korzystania są chronione prawem autorskim.  © PressReader, 2018.   Wszelkie prawa zastrzeżone.

„PressReader”, „PressDisplay” i logo(a) PressReader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi PressReader.  Nazwy innych firm, wydawców, Partnerów lub Publikacji wymienionych na Stronach internetowych, w Aplikacji lub w innym miejscu w Usługach mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

19. Kontrola Eksportu

Góra

Użytkownik zgodził się, że będzie korzystał z Usług zgodnie z prawem miejscowym, prawda?  Oczywiście, że tak. Zgadza się. Nie ograniczając tego zobowiązania, użytkownik zgadza się również przestrzegać wszelkich ograniczeń i przepisów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady, Ministerstwa ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności Zjednoczonego Królestwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także wszelkich innych krajowych lub zagranicznych agencji lub organów w związku z korzystaniem z Usług, a także nie przekazywać ani nie zezwalać na przekazywanie jakichkolwiek Usług do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, Irlandię lub Organizację Narodów Zjednoczonych, z naruszeniem jakichkolwiek przepisów lokalnych.

W skrócie: należy zachowywać się etycznie.

 

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful