Follow

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ta wersja obowiązuje od: 31 grudnia 2019 r. 

W niniejszym dokumencie zmieniono definicję dzieci, i termin ten oznacza osoby poniżej 16 roku życia (Paragraf 13. Nadzór nad dziećmi). W poprzedniej wersji tej Polityki, termin dzieci oznaczał osoby poniżej 13 roku życia.

 1. O tej Polityce
 2. Informacje objęte tą Polityką
 3. Chodzi o użytkownika
 4. Pewne Dane Osobowe są wymagane do uzyskania dostępu do określonych funkcji lub Usług
 5. Możemy poprosić o więcej Danych Osobowych
 6. Pewne informacje gromadzimy automatycznie
 7. Ciasteczka (nie te czekoladowe)
 8. Kiedy ujawniamy Dane Osobowe
 9. W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Informacje Anonimowe
 10. Dane Osobowe mogą być przekazywane
 11. Kontrola nad swoimi Danymi Osobowymi
 12. Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii
 13. Poważne podejście do bezpieczeństwa
 14. Nadzór nad dziećmi
 15. Spam 
 16. Zmiany (w Polityce Prywatności)
 17. Jakieś pytania?
 18. Kto tutaj decyduje?

1. O tej Polityce

Rozumiemy, że prywatność ma znaczenie.  Ma też znaczenie dla nas. Niniejsza Polityka prywatności pomoże użytkownikowi, jako użytkownikowi Usług, zrozumieć, jakie informacje możemy gromadzić na jego temat, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak staramy się je chronić.  Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część Warunków korzystania regulujących korzystanie z Usług przez użytkownika.  Terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania. Odwiedzając Strony internetowe, pobierając Aplikację lub w inny sposób korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na procedury dotyczące informacji opisane w niniejszej Polityce Prywatności oraz na Warunki korzystania.

Podsumowując, korzystanie z PressReader oznacza zgodę na tę Politykę Prywatności.   Jeśli użytkownik się z tym nie zgadza (chociaż mamy nadzieję, że nic nie budzi tu wątpliwości), nie należy korzystać z usług PressReader i usunąć konto

2. Informacje objęte tą Polityką

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Danych Osobowych.  „Dane Osobowe” oznaczają dane umożliwiające identyfikację użytkownika, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub ustalenia jego tożsamości.  Inne dane występujące razem z danymi umożliwiającymi identyfikację mogą również stanowić Dane Osobowe.

W zależności od przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w miejscu zamieszkania użytkownika, Dane Osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, adres dostawy, identyfikator urządzenia lub dane do logowania do konta, takie jak login do serwisów takich jak Facebook, Twitter, Google lub innych stron internetowych lub aplikacji stron trzecich („Logowanie przez portale społecznościowe”).  

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do Danych Osobowych przekazanych nam przez użytkownika lub Danych Osobowych przekazanych nam w imieniu użytkownika przez strony trzecie, w tym przez Logowanie przez portale społecznościowe.   

Należy podkreślić, że o ile my lub strona trzecia nie poinformuje użytkownika inaczej, nie będziemy zwracać się do stron trzecich o przekazanie Danych Osobowych użytkownika w celu świadczenia Usług.  Polityka Prywatności nie ma zastosowania do praktyk stron trzecich w zakresie gromadzenia lub wykorzystywania przez nie Danych Osobowych w ramach prowadzonej przez nie działalności.   Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje też żadnych reklam stron trzecich, które użytkownik może zobaczyć podczas korzystania z naszych Usług, ani treści w Usługach zawierających łącza do stron internetowych stron trzecich.  Należy wówczas zapoznać się z ich odpowiednią polityką prywatności.    

3. Chodzi o użytkownika

Decyzje podejmowane w PressReader zawsze skupione są na czytelnikach.  Zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika ale obiecujemy, że nie chodzi tu o stalking a o ciągłe ulepszanie doświadczenia użytkownika.   Przez „ulepszenie” rozumiemy dostosowanie do użytkownika. Chcemy polecać artykuły i treści, które naszym zdaniem mu się spodobają, oraz umożliwiać zapisywanie i udostępnianie ulubionych treści.     

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, istnieje kilka powodów, dla których gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika.  Robimy to na przykład w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika zgodnie z Warunkami korzystania, w tym w celu zapewnienia obsługi klienta, kiedy będzie ona potrzebna.  Wykorzystujemy je również do wypełniania zobowiązań umownych wobec naszych partnerów wydawniczych oraz w celu wsparcia naszego zespołu ds. rozwoju produktu w ulepszaniu produktu PressReader, tak aby bardziej odpowiadał zainteresowaniom użytkownika.

4. Pewne Dane Osobowe są wymagane do uzyskania dostępu do określonych funkcji lub Usług

Określone funkcje lub Usługi będą dostępne tylko po utworzeniu Zarejestrowanego Konta.  Przy zakładaniu Zarejestrowanego Konta prosimy o podanie podstawowych informacji rejestracyjnych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub danych Logowania przez portale społecznościowe.  Są to podstawowe informacje, niezbędne do utworzenia Zarejestrowanego Konta.   Aby w pełni korzystać z funkcji związanych z Wersją Próbną, Abonamentem, Zakupem Pojedynczego Wydania lub Darmowym Wydaniem, wymagane jest utworzenie Zarejestrowanego Konta.

W przypadku zakupu Abonamentu lub Zakupu Pojedynczego Wydania, gromadzimy też informacje rozliczeniowe, takie jak numer karty kredytowej, data jej ważności i adres rozliczeniowy.

Dostęp Sponsorowany nie zawsze wymaga utworzenia Konta Zarejestrowanego.

5. Możemy poprosić o więcej Danych Osobowych

Możemy poprosić użytkownika o dobrowolne podanie dodatkowych Danych Osobowych w innych okolicznościach, na przykład podczas wyrażania opinii, publikowania Własnych Treści, udziału w konkursie lub promocji bądź zgłaszania problemów z Usługami.    Użytkownik może zrezygnować z podania nam tych dodatkowych Danych Osobowych, ale może to oznaczać, że nie będzie mógł skorzystać z funkcji, Usług, konkursów lub promocji związanych z daną prośbą.

6. Pewne informacje gromadzimy automatycznie

Gdy użytkownik przesyła prośbę o wsparcie lub informacje, PressReader zachowa zapis tej prośby o wsparcie lub informacje oraz informację o sposobie, w jaki została ona przez nas rozpatrzona.

Zbieramy również informacje o użytkowniku, abyśmy mogli zapewniać bardziej spersonalizowane doświadczenie użytkownika. Automatycznie pobieramy i rejestrujemy w logach naszego serwera informacje z przeglądarki użytkownika, w tym jego adres IP, nazwę komputera lub urządzenia, rodzaj i wersję przeglądarki internetowej, adresy stron odsyłających, identyfikatory urządzeń mobilnych, informacje o lokalizacji uzyskane z GPS lub podobnych funkcji urządzenia mobilnego (jeśli użytkownik włączył takie funkcje i jeśli zezwolił nam na zbieranie tych danych), znacznik daty/godziny oraz inne zazwyczaj zawarte w logach. Rejestrujemy również odsłony stron (licznik odwiedzin) i zbieramy informacje o zachowaniu użytkownika podczas czytania.  

7. Ciasteczka (Cookies)

Plik cookie to niewielka ilość danych, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator, wysyłany do przeglądarki użytkownika z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika.  Każda strona internetowa może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki użytkownika, jeśli preferencje przeglądarki na to pozwalają. Jednakże, aby chronić prywatność użytkownika, większość przeglądarek zezwala danej stronie internetowej na dostęp tylko do tych ciasteczek, które ta sama strona już do użytkownika wysłała, a nie do ciasteczek wysłanych do niego przez inne strony.

PressReader tworzy i uzyskuje dostęp do własnych plików cookie na komputerze użytkownika.  Używamy ich do identyfikacji użytkownika jako powracającego odwiedzającego, do przechowywania informacji o sesji w przypadku zalogowanych użytkowników oraz do śledzenia trendów i wzorców użytkowania. Pomaga nam to lepiej je rozumieć i ulepszać obszary Stron internetowych. 

PressReader umożliwia również stronom trzecim, które dostarczają treści dostępne na naszych stronach internetowych, tworzenie i uzyskiwanie dostępu do własnych plików cookie na komputerze użytkownika.  Korzystanie z plików cookie przez strony trzecie podlega ich własnym politykom prywatności.  Nie uzyskujemy dostępu do żadnych informacji przechowywanych na temat użytkownika przez strony trzecie.

Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, których używamy na podstronie Cookies.

8. Kiedy ujawniamy Dane Osobowe

Ogólnie rzecz biorąc, nie ujawnimy Danych Osobowych niestowarzyszonym stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.  Jednakże, mogą zaistnieć okoliczności, w których będziemy musieli ujawnić Dane Osobowe użytkownika niestowarzyszonej stronie trzeciej.  Na przykład:

 • Kiedy PressReader angażuje inne strony trzecie do wykonywania funkcji w naszym imieniu, takich jak realizacja zamówień, zapewnienie obsługi klienta, wysyłanie poczty, przetwarzanie płatności kartą kredytową, realizacja przewalutowań lub do wykonywania innych funkcji niezbędnych dla naszej działalności;
 • Jeżeli wydawcy Publikacji zażądają od nas dodatkowych Danych Osobowych. Praktyki w zakresie informacji stosowane przez tych wydawców będą podlegać ich odpowiednim politykom prywatności;
 • Jeśli uznamy, że użytkownik uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Usług innym użytkownikom PressReader lub komukolwiek innemu, lub narusza warunki Abonamentu, Wersji Próbnej, Dostępu Sponsorowanego lub Darmowego Wydania, lub narusza Warunki korzystania, lub jeśli uznamy, że użytkownik narusza prawa PressReader lub stron trzecich;
 • Jeżeli będziemy zobowiązani przez obowiązujące prawo (lub nakaz sądowy) do przekazania jakichkolwiek Danych Osobowych użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone przez obowiązujące prawo lub warunki nakazu sądowego, przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie podejmiemy próbę powiadomienia Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas tworzenia Zarejestrowanego Konta;
 • W przypadku sprzedaży wszystkich lub większości aktywów PressReader, dane te mogą zostać przekazane nabywcy, aby mógł on kontynuować świadczenie Usług na rzecz użytkownika.

 

9. W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Informacje Anonimowe

„Informacje Anonimowe” to wszelkie informacje inne niż Dane Osobowe, w tym informacje zbiorcze, uzyskane na podstawie Danych Osobowych.  Dbamy o to, aby Informacje Anonimowe nie zawierały żadnych Danych Osobowych.

PressReader może wykorzystywać Informacje Anonimowe:

 • W celu ulepszania Stron internetowych, Aplikacji i Usług;
 • W celu świadczenia Usług;
 • W celu monitorowania ruchu i ogólnych wzorców zachowań użytkowników;
 • W celu informowania wydawców o tym, jakie treści są atrakcyjne dla określonych użytkowników Usług;
 • W celu informowania reklamodawców o zwyczajach lub cechach określonych użytkowników Usług;
 • W celu doradzania potencjalnym inwestorom, aby mogli lepiej zrozumieć bazę użytkowników PressReader; oraz
 • W celu ulepszania doświadczenia użytkownika Stron internetowych, Aplikacji i Usług.

 

10. Dane Osobowe mogą być przekazywane

PressReader ma siedziby w Kanadzie, Irlandii i na Filipinach, z których wszystkie współpracują, aby sprawnie świadczyć Usługi na rzecz użytkownika.  Wszyscy jesteśmy w końcu wielką rodziną PressReader.  Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii, musi on wiedzieć, że PressReader International Limited („PRI”), z siedzibą w Dublinie (Irlandia) jest administratorem Danych Osobowych użytkownika, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.  

PressReader ma umowy dotyczące przetwarzania danych i zabezpieczeń wewnątrz grupy spółek PressReader, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych użytkownika, mające zastosowanie do udostępniania danych pomiędzy tymi podmiotami.  Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Danych Osobowych w ramach grupy Press Reader w zakresie wymaganym do świadczenia Usług. 

Jeśli użytkownik znajduje się poza Kanadą lub Filipinami i zdecyduje się skorzystać z Usług lub podać nam jakiekolwiek Dane Osobowe, wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że jego Dane Osobowe będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane w Kanadzie i na Filipinach, ponieważ jest to konieczne do świadczenia Usług użytkownikowi i w celu wypełniania naszych zobowiązań wynikających z Warunków korzystania.  

 

11. Kontrola nad swoimi Danymi Osobowymi

Użytkownik ma kontrolę nad swoimi Danymi Osobowymi i może zmienić swoje Zarejestrowane Konto, informacje o Abonamencie lub inne dane zapisane przez nas, w tym ilość swoich Danych Osobowych dostępnych publicznie w profilu użytkownika, odwiedzając Stronę internetową i zmieniając swoje ustawienia.

Jeśli użytkownik chciałby uzyskać zapisaną kopię Danych Osobowych przechowywaną przez PressReader, można poprosić nas o to w dowolnym momencie korzystając ze strony: https://about.pressreader.com/data-protection-subject-access-requests/.  

Jeśli użytkownik będzie chciał usunąć swoje Zarejestrowane Konto, Informacje o Abonamencie lub inne przechowywane przez nas dane, prosimy o kontakt: https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.  Niestety, będzie nam przykro, ale dane użytkownika zostaną usunięte, pod warunkiem że: (a) Użytkownik będzie na bieżąco ze wszystkimi zobowiązaniami płatniczymi dotyczącymi wszelkich zakupionych Abonamentów lub Zakupów Pojedynczych Wydań; (b) PressReader nie uzna, że przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem lub jakimkolwiek toczącym się postępowaniem prawnym jest uzasadnione i konieczne; oraz (c) nie będziemy w żaden inny sposób zobowiązani prawnie do przechowywania tych danych.   Jeśli dane o użytkowniku zostaną usunięte, wszelkie niewykorzystane Abonamenty zostaną anulowane bez prawa do zwrotu pieniędzy, a użytkownik może być zmuszony do ponownej rejestracji w PressReader w celu dalszego korzystania z Usług.

Użytkownik może również sprzeciwić się dowolnemu aspektowi przetwarzania przez nas Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, lub wycofać zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresemhttps://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.  Jeśli użytkownik sprzeciwił się dowolnemu aspektowi przetwarzania przez nas swoich Danych Osobowych lub wycofał zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, przestaniemy świadczyć Usługi na jego rzecz.

W skrócie?  W przypadku jakichkolwiek skarg lub wątpliwości dotyczących Danych Osobowych lub sposobu ich wykorzystania przez PressReader, prosimy o kontakt pod adresem https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.  Jesteśmy cały czas dostępni. 

 

12. Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii

W przypadku mieszkańców Kalifornii, przepisy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) mogą zapewniać dodatkowe prawa dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o prawach przysługujących użytkownikom na mocy ustawy, prosimy zapoznać się ze stroną https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360038010812.

13. Poważne podejście do bezpieczeństwa

PressReader stosuje odpowiednie i aktualne zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Danych Osobowych. Uważamy, że to poważna sprawa. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować dokładność danych oraz zapewnić prawidłowe wykorzystanie Danych Osobowych.

Dane Osobowe użytkownika będą przechowywane w bazie danych za zaporą sieciową w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa. Serwer, na którym znajduje się baza danych, jest fizycznie chroniony w bezpiecznym miejscu i jest monitorowany przez pracowników ochrony przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.  Dostęp do strony i konkretnego serwera, na którym znajduje się baza danych, ma tylko upoważniony personel.

Nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową.  Tak więc, chociaż staramy się chronić Dane Osobowe użytkownika, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które użytkownik nam przekazuje robiąc to na własne ryzyko.  Szyfrujemy wszystkie dane i sesje internetowe w ramach Usług, które wymagają szyfrowania, takich jak transmisja informacji o karcie kredytowej w przypadku Stron internetowych lub Aplikacji, aby zapewnić ochronę danych.

14. Nadzór nad dziećmi

Usługi oferowane przez PressReader nie są skierowane do dzieci (osób poniżej 16 roku życia) i nie gromadzimy świadomie, ani online, ani offline, Danych Osobowych dzieci poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w których rodzic lub opiekun zezwoli na ich gromadzenie.  Jeżeli użytkownika uważa, że Dane Osobowe dziecka poniżej 16 roku życia zostały przekazane nam bez zgody rodziców lub opiekunów, prosimy o kontakt pod adresem https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new

15. Spam

Nie chcemy rozsyłać spamu, ale od czasu do czasu wysyłamy do użytkowników Zarejestrowanych Kont wiadomości e-mail, które uważamy za pomocne. Mogą one zawierać informacje o zmianach w funkcjach Usług, dodaniu nowych wydań ulubionych Publikacji, promocjach lub innych ciekawych rzeczach.  Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i promocyjnych od PressReader, zmieniając ustawienia w swoim Zarejestrowanym Koncie.  Przykro nam, ale nie jest możliwe zrezygnowanie z wiadomości e-mail dotyczących rozliczeń, kwestii prawnych lub innych treści związanych z kontem.

16. Zmiany (w Polityce Prywatności)

Możemy od czasu do czasu zmieniać warunki niniejszej Polityki Prywatności.  Jeśli dokonamy zmian dotyczących ujawniania Danych Osobowych użytkownika, zamieścimy bardzo widoczne powiadomienie o nowej i poprawionej Polityce Prywatności na Stronach internetowych (użytkownik może również otrzymać od nas wiadomość e-mail).  Dalsze korzystanie z Usług po zamieszczeniu przez nas informacji o ewentualnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności oznacza akceptację tych zmian.

17. Jakieś pytania?

Znamy odpowiedź.  Prosimy o wiadomość tutaj: https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new.

18. Kto tutaj decyduje?

Zespół PressReader bardzo poważnie podchodzi do prywatności. Główną osobą odpowiedzialną za ten obszar jest Nikolay Malyarov, nasz główny specjalista ds. prywatności.  Zapytania dotyczące wszystkiego, co związane z prywatnością, można kierować tutaj: https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/newa na pewności się nimi zajmiemy.

Można również kontaktować się z nami pocztą tradycyjna:

PressReader Inc.

200-13111 Vanier Place

Richmond, BC, Kanada

V6V 2J1

Do wiadomości: Dział Prawny

 

lub

 

PressReader International Limited

2nd Floor, The Boat House, Bishop Street

Dublin 8, Ireland D08H01F, Irlandia

Do wiadomości: Dział Prawny

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful